KEYNOTE: Från krigets Iran till uppskattad Skolledare

Marjan delar med sig av sina erfarenheter om hur hon och hennes medarbetare målmedvetet har lyckats och varför de lyckats? Hur skolan nått framgång med små elevgrupper, att ge särskilt stöd åt alla som behöver och samtidigt kunnat satsa både på digitalisering och omfattande kompetensutveckling för medarbetarna.

“Förutsättningen för allt detta är tillitsfulla relationer och laganda”

Med revolutionens och krigets Iran i bagaget kom Marjan 22 år gammal som emigrant till Sverige utan några som helst kunskaper om det nya landet. Då var drömmen att bygga familj, men det blev så mycket mer. 16 år senare blev hon färdig som lärare, därefter arbetslagsledare och till slut skolledare. Drivkraften att påverka och vara med att gemensamt bygga framtidens samhälle var hela tiden stark.

“Men så kom jag till en punkt där det sa stopp, den berömda väggen. Men jag landade i att jag ville mer och gav därför inte upp”

2019-04-10 11:15 – 12:00

Sal M1

Fokusområden

Ledarskap, Ledning - och Utvecklingsspåret