Framtidens tillgängliga skola ur olika perspektiv

Hur förändras lärarens och skolans roll i takt med den snabba tekniska utvecklingen? Vi delar med oss av hur vi tänker kring framtidens förmågor i klassrummet. Vi pratar om kollegialt lärande på olika nivåer, måste t ex alla vara experter på allt? Hur använder vi elevernas kunskap och hur behöver vi utbilda skolledare, lärare, föräldrar och elever för att undvika digitaliseringens fallgropar? Slutligen pratar vi om att skolan aldrig har varit lika tillgänglig som nu, mycket pga på grund av digitaliseringen samt de beprövade och beforskade metoder och ramverk som visar oss hur vi tar oss steget vidare från jakten på den senaste appen.

2019-04-10 11:30 – 12:15

Sal M8

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret