Förstelärare - uppdrag IKT

SAL M6

Tre förstelärare från Botkyrkas gymnasieskolor med uppdrag att utveckla digital didaktik och användandet av digital teknik berättar om sina uppdrag, erfarenheter och kunskaper.

Fokusområden

Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola