Förlåt räcker inte – om rasismen som våra elever möter

Elever i högstadiet och gymnasiet tycker att det pratas för lite om rasism i skolan. De tycker också att vuxna inte agerar i tillräcklig utsträckning. Det är dags att ändra på det. Ungdomar har i intervjuer med Teskedsorden vittnat om rasism i sin vardag. I denna föreläsning delar vi erfarenheter och visar hur de som utsätts själva tycker att vi ska komma till rätta med problemet. Föreläsningen bottnar i lärdomar utifrån app-projektet Reality check. Appen vann priset Årets initiativ 2018.

2019-04-11 14:15 – 15:00

Sal M8

Fokusområden

Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret