Ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen

SAL M5

Digitaliseringens och mediers påverkan på samhället och individen är enorm. Därför är det viktigt att både lärare och elever kan inta ett norm- och källkritiskt förhållningssätt. Hur kan läraren skapa angelägen undervisning i en rik och aktuell kontext med kopplingar till #metoo, bildspråk och reklam genom att använda både multimodala och traditionella texter?

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret