Estetik i förskolan

– Estetik? Kan vi inte bara fortsätta pyssla nu? Nej, säger Eva, vi behöver estetiken mer än någonsin. Eva reder ut frågor kring begreppet estetik och konst i förhållande till den värld vi lever i och till förskolans läroplan. Varför behöver de estetiska ämnena ta större plats? Vad innebär estetik i praktiken på förskolan? Vad säger forskningen? Vad är en estetisk lärprocess? Har estetiken något att ge tekniken? Är vi bildmässiga analfabeter? Hur kan skapande och kreativitet ge makt?

2019-04-11

Fokusområden

Förskola, Förskoleklass, Pedagogik- och Didaktikspåret