Engagemang och delaktighet hos eleverna

Elevers individuella kunskapsutveckling har alltid varit i fokus och de olika digitala resurserna har möjliggjort det. Vi kommer bl a visa hur vi applicerar ”Learning by doing” genom t ex, Green Screen, animering, Pages, Puppet pals, digitalt berättande och QR-koder och kommer att visa på konkreta undervisningsmetoder där digitala lärresurser har underlättat, förbättrat och öppnat nya dörrar, som gett fantastiska resultat. Vi vill förmedla vår passion, glädje och möjligheter som uppstår i vår dagliga roll som lärare i mötet med våra elever och hoppas kunna inspirera er utifrån vårt sätt att arbeta.

2019-04-11 11:30 – 12:15

Sal E4

Fokusområden

Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret