En normkritisk syn på skolans teknikundervisning

Hur undviker vi att läromedel och undervisning dödar tjejernas naturliga intresse för teknik? Fyra mellanstadieelever – Akira Evans, Leonard Dabhilkar, Felicia Larsson och Jonathan Kullinger – ställer läromedelsproducenter, lärare och forskare mot väggen. De granskar kritiskt en undervisningsfilm, gjord av Mikael Bondestam. Fångar den intresset? Kan den göras bättre? Hur kan skolan bli bättre på att ta vara på elevernas nyfikenhet och kreativitet?

Forskaren Ulrika Sultan och läraren Carmen de Bruijckere deltar i samtalet om hur undervisningen ska stimulera, och inte döda, tjejernas teknikintresse.

2019-04-10 11:30 – 12:15

Sal M6

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret