Dyslexi och styrkor - se hela bilden!

Hur kan vi förhålla oss till det vi kallar dyslexi? Finns det mer gemensamt dyslektiker emellan, även styrkor? Hur ser ett A ut underifrån? Vilka konsekvenser får våra olika tillvägagångssätt för lärande, undervisning och skolan? Vad innebär begrepp som att “kompetenseffektivisera mera” och ”tillgänglig text” ? Musik och dyslexi? Hur kan dyslexi inverka på musikens område; notläsning, gehörsspel etc? Tillgänglig utbildning, normer: Hur kan man göra som lärare och skolledare?

2019-04-11 13:00 – 13:45

Sal M8

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret