Dörren på glänt i ett UDL-klassrum

Varje dag möter vi som pedagoger en mångfald av elever som gör våra klassrum till sprudlande arenor för lärande. Bakom mångfalden står individer som var och en kräver en individuell touch. De har alla olika styrkor, svagheter och driv. För att möta var och en av dessa har jag i flera år arbetat med UDL – Universal Design for Learning. UDL är ett ramverk som kommer från Boston. I denna föreläsning presenterar jag ramverket och låter er uppleva hur det kan se ut för en elev i ett UDL-klassrum.

2019-04-09 10:00 – 10:45

Sal M3

Fokusområden

Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret