Digitaliseringens dilemma - den uppkopplade hjärnans utmaningar

De uppkopplade skärmarna har i den digitaliserade skolan ofta tagit över både bokens och pennans roll. Men hur påverkas möjligheten att lära ut och att ta till sig kunskap i en digitaliserad miljö som präglas av snabbhet, oändlig information och potentiell distraktion? Med utgångspunkt i pedagogisk forskning och hjärnforskning kommer jag att tala om de problem en lärande hjärna stöter på i en digital lärmiljö och hur vi kan möta dessa utmaningar.

2019-04-10 15:30 – 16:15

Sal M6

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret