”Digitalisering och kreativitet i musikämnet– hur gör man?”

Musikämnet ges lite tid i timplanen. Ändå är kunskapskraven höga i läroplanen. Hur kan man på ett kreativt sätt använda digitala verktyg i musikämnet för ökad måluppfyllelse, och ge eleverna de kunskaper som behövs för att de ska kunna utvecklas kreativt och konstnärligt?

2019-04-09 10:00 – 10:45

Sal M5

Fokusområden

Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret