Digitalisering i förskolans läroplan

I sommar träder förskolans nya läroplan i kraft och för första gången finns digitalisering med. Vad innebär det för utbildningen i förskolan och vad behöver förändras i undervisningen?

2019-04-11 14:15 – 15:00

Sal M5

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret