KEYNOTE: Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Föreläsningen fokuserar på hur pedagoger/rektorer förhåller sig till digitalisering och hur de på vetenskaplig grund designar för skapande lärprocesser med plattor, robotar, appar och fysiska material i det vidgade digitala gränssnittet tillsammans med barnen. Med hjälp av empiriska exempel illustreras det vidgade digitala gränssnittet och hur det digitala innehållet flyttas ut i det fysiska rummet. Här presenteras för första gången hennes bok: Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund, där i princip alla som forskat om förskola och digitalisering i Sverige medverkar.

2019-04-11 10:00 – 11:00

Sal M1

Fokusområden

Ledning - och Utvecklingsspåret