Digitalisering av nationella prov

Hur kan skolan förbereda sig inför att de nationella proven blir digitala 2022? Vilken kompetens och vilken utrustning behövs för att göra proven digitalt? Ta del av det senaste om digitaliseringen av de nationella proven.

2019-04-09 14:15 – 15:00

Sal M3

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret