Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet

Karin Källander och Camilla Liljedahl, specialpedagoger på Skoldatateket, föreläser om hur digitala verktyg kan användas i klassrummet för ökad tillgänglighet och delaktighet. Exempel ges också på hur det kollegiala lärandet kan underlätta implementering av verktygen i verksamheten.

2019-04-09 11:30 – 12:15

Sal M8

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola