Digitala verktyg och lärmiljöer i förskolan

Häggviks förskolor i Sollentuna har medvetet satsat på kollegialt lärande för att främja arbetet med såväl digitala verktyg som digitala lärmiljöer. Maria och Cathrine beskriver vilka strategier som fungerat för dem i Häggviks förskolor och ger konkreta tips på hur man kan gå tillväga för att börja med programmering i förskolan.

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret