BREAK OUT SESSION: Digital kreativitet i förskolan

I förskolan ska alla barn få möjlighet att förundras och uppleva, att utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Hur kan digital teknik vara en katalysator i detta och hjälpa oss i vårt uppdrag att ge barnen digital kompetens? Vilka förutsättningar behövs för våra pedagoger? Under denna föreläsning kopplar Katrin nya skrivningar i Lpfö 18 rörande digital kompetens till den kreativa verksamhet som bedrivs på våra förskolor.

”Egentligen borde vi sluta prata om digitala verktyg i förskolan och att skapa något digitalt eller inte. Varför pratar vi om digitalt berättande som om det vore något separat? Det är dags att se digital teknik bland andra verktyg som ett naturligt sätt att arbeta, och numera en del av vårt uppdrag.”

2019-04-11 14:30 – 15:15

Sal E4

Fokusområden

Förskola, Ledarskap, Ledning - och Utvecklingsspåret