Digital kompetens och lärande för hållbar utveckling

Hur blir digital kompetens och lärande för hållbar utveckling en naturlig del i undervisningen och hur arbetar vi så att elever engageras att bli aktiva medskapare i undervisningen och i den framtid som vi skapar tillsammans?

Marias föreläsning ger inblick i kreativa lärmiljöer och demokratiska arbetssätt där elever, oavsett behov och förutsättningar, utmanas och blir medskapande i värdeskapande projekt som knyter samman skolan med det omgivande samhället. Genom konkreta undervisningsexempel skildras hur en lärande gemenskap skapas där elever tillägnar sig fördjupade kunskaper och utvecklar kompetenser som behövs för att navigera på ett utforskande, men också kritiskt och ansvarsfullt sätt i en komplex och ständigt föränderlig värld.

2019-04-10 13:00 – 13:45

Sal M4

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola