Digital kompetens och ämnet slöjd – Skolverket

Är du slöjdlärare eller tekniklärare och har frågor angående kursplanens skrivning om till exempel digital teknik i kombination med material? Välkommen till Skolverkets plats på SETTdate!

2019-04-10 11:00 – 12:00

SETTdate

Fokusområden

SETTdate