Det livslånga lärandet börjar med trygghet på förskolan

Att känna sig trygg på förskolan är en förutsättning för att barnen ska lära, utvecklas och ha roligt. På förskolan växer barnens trygghet fram i relationen till pedagogerna, i miljön, i relation till de andra barnen och genom språket. Hur vet pedagogerna när barnen är trygga och hur gör pedagogerna för att skapa trygghet. Vi berättar om hur pedagogerna praktiskt kan arbeta för att skapa förutsättningar för barnen att bli trygga samtidigt som pedagogerna sätter ord på sitt arbete.

2019-04-11 14:15 – 15:00

Sal M3

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret