Det killas på min mage! - De yngsta barnens utforskande i en digital miljö.

Det är ibland lätt att glömma bort hur kompetenta de allra yngsta barnen är. Det är därför en viktig uppgift för oss som arbetar i förskolan att skapa inspirerande miljöer som ger alla barn förutsättningar till ett meningsfullt utforskande varje dag. Vi berättar om vår förskolas utvecklingsarbete och hur vi tänker när vi utformar miljöer där digitala och analoga inslag får samspela med varandra.

2019-04-11 10:00 – 10:45

Sal M5

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret