KEYNOTE: Det demokratiska samtalet

Digitaliseringens transformerande kraft påverkar förutsättningarna för alla, oavsett ålder. Det förändrar förutsättningarna för hur vi lever våra liv, hur vi kommunicerar och kan vara aktiva medborgare. Precis som digitaliseringen erbjuder stora möjligheter, så uppstår också nya problem och utmaningar att möta. Samhällets digitalisering förändndrar förutsättningarna för det demokratiska samtalet. Den ökar behovet av medie- och informationskunnighet, samt pekar på vikten av en ökad förmåga att motstå desinformation, propaganda och näthat.

2019-04-09 10:00 – 11:00

Sal M1

Fokusområden

Ledning - och Utvecklingsspåret