Delaktighet och ägandeskap. Införandet av skolplattformen i förskolan

SAL E4

Det här är berättelsen om ett införande och en digitalisering på verksamhetens villkor. Ett effektiviseringsprojekt som inte går ut på att rationalisera bort tjänster – utan istället ger pedagogerna mer tid åt kärnuppgiften. Att skapa kreativt innehåll för och tillsammans med barnen.

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret