Datalogiskt tänkande

– Hur vi kan jobba analogt för att förbereda för digital kompetens?

Workshopen har fokus på hur man kan jobba analogt med förskolebarn för att förbereda dem för digital kompetens. Det handlar bland annat om analog programmering, dansprogrammering, Lego och digitala hjälpmedel.

2019-04-11 10:00 – 12:00

Fokusområden

SETT Master Class