BREAK OUT SESSION: Vad kännetecknar en bra skola?

Peter Westergård, rektor på Rinnebäcksskolan i Kävlinge, har drivit igenom förändring med stöd av vision, digitala processer, forskning och utvecklat beprövad erfarenhet. Peter delar under föreläsningen med sig av sina och skolans erfarenheter, goda som dåliga. Erfarenheter som bygger på förändring av både kultur och struktur utifrån en långsiktig vision. På Rinnebäcksskolan är alla lärare certifierade Apple Teachers, vilket tillsammans med det systematiska kvalitetsarbetet har varit framgångsfaktorer för skolan.

2019-04-09 14:30 – 15:15

Sal E8

Fokusområden

Ledarskap, Ledning - och Utvecklingsspåret