BREAK OUT SESSION: Hjärnan och skolledarskapet

Anders Norén leder oss in i ett nytt sätt att tänka kring skolledarskapet, där  begreppen talanger, förmågor och team-sammansättning tar utgångspunkt i kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi framtaget av seniora forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Föreläsningen presenterar verktyg som mäter exekutiva funktioner i hjärnan, t.ex. förmågor som reglerar hjärnans informationsbearbetning, tankar och känslor. Förmågornas kapacitet har stark koppling till förståelse för beteende och prestation. Insikt om dessa kognitiva förmågor är viktiga vid exempelvis ledarskap, sammansättning av arbetslag och samarbete.

2019-04-09 15:30 – 16:15

Sal E4

Fokusområden

Ledarskap, Ledning - och Utvecklingsspåret