BREAK OUT SESSION: Att leda en kommuns digitaliseringsresa

Viveca Dahl arbetar som utbildningschef i Lunds kommun, hon har tidigare varit rektor och startade då sin digitala resa med 1-1-satsning för hennes elever i kombination med tydlig vision och ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Parallellt med sin skolas pedagogiska utveckling har hon arbetat på kommunnivå med att bygga ut infrastrukturen, införa molnbaserat lärande och gemensamt förhållningssätt och system för kunskapsuppföljning. Viktigt på riktigt! Skapa mera och konsumera mindre! Så nyttjar vi den digitala tekniken optimalt, enligt Viveca. 
2019 utsågs hon till Årets digitaliseringsledare på Skolledare21.

2019-04-10 15:30 – 16:15

Sal E4

Fokusområden

Ledarskap, Ledning - och Utvecklingsspåret