Bokstavstema

Föreläsningen handlar om hur man i förskoleklass arbetar med bokstäver och teman på ett lustfyllt sätt. Vi berättar hur vi arbetar ämnesövergripande och hur vi får eleverna delaktiga och ha inflytande i vårt arbete. Vi kommer att berätta om hur en vecka hos oss kan se ut, hur vi väver in hela läroplanen och hur vi gör för att eleverna ska tycka att det är kul att gå till skolan. Vi berättar om vår resa från start till idag.

2019-04-11 11:15 – 12:00

Sal M4

Fokusområden

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret