Bli en lysande stjärna! - Slöjd.nu

Sy och koppla in din diod på Slöjd-himlen.
I Slöjdlexikon finns film på hur du syr, kopplar och broderar med lysande dioder.

2019-04-09 15:00 – 17:00

SETTdate

Fokusområden

SETTdate