Babblarna, hur tog dessa färgglada figurer Sverige med storm?

SAL M4

Vad är Babblarna, hur har de kommit till och varför? Få en djupare förståelse i hur Babblarna kan hjälpa till med språkträning. Lär dig mer om Karlstadmodellen och hur den kan användas i undervisningen. Bli inspirerad till att skapa en roligare läromiljö.

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola