Avancera med skrivandet och läsandet

Hur kan digitalt skrivande kombineras med en genrepedagogisk undervisning så att elever redan i åk 3 är vana skribenter? Hur kan vi utmana elever som kommit långt i sin språk- och kunskapsutveckling så att de som just börjat läsa eller är nyanlända också tycker det är lärorikt och utvecklas? Med utgångspunkt i konkreta exempel beskriver föreläsaren hur eleverna tillägnar sig kunskap och skolspråk i olika genrer där digitala resurser gör undervisningen inspirerande och rolig. Föreläsningen inleds med en kort teoridel följt av flera praktiska exempel från förskoleklass upp till åk 3.

Fokusområden

Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret