Att utforska sin inre och yttre värld

Att hitta vägar som engagerar och motiverar eleverna är en av lärarens viktigaste uppgifter. Hur skapar läraren goda förutsättningar för elevens aktiva deltagande? Fredrik visar med exempel ur undervisningen i svenska hur digitala verktyg kan bli ett stöd för ökad begriplighet, samt hur undervisningen kan varieras med olika texter och kreativa aktiviteter. Med berättelsens kraft i anekdoter, virala succéer, bilder och korta filmklipp kan undervisningen ledas från det elevnära till mer utmanande frågor när eleven utforskar sin inre och yttre värld.

2019-04-11 11:30 – 12:15

Sal M5

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret