Att skapa struktur och sammanhang med digitala verktyg som hjälp

Följ med på ett besök i min undervisning där traditionella material och redskap blandas med digitala verktyg. Tiden går snabbt i slöjden och det är ofta stora frågor som ska ligga till grund för det praktiska arbete som sker i salen. När händerna behöver all tid för att öva får man ta till digitala knep för att hinna med. Det handlar om att använda tiden men inte alltid rummet, ett arbetssätt som går att använda även i flera ämnen.

2019-04-09 13:00 – 13:45

Sal M8

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola