Att arbeta med Micro:bit i undervisning

I denna föreläsning kommer vi att få följa en lektionsserie kring det visuella programmeringsverktyget Micro:bit. Här kommer vi att synliggöra hur en mellanstadieklass arbetat med Micro:bits och hur vår progressionstrappa sett ut. Ni kommer att få handfasta tips på hur lektionerna sett ut, och hur vår grundtanke varit då vi skapade detta arbetsområde. Detta kommer även att exemplifieras genom att några av eleverna själva kommer att visa hur de arbetat med de olika momenten.

2019-04-09 11:30 – 12:15

Sal M6

Fokusområden

Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret