Är det tiden som är förvirrad eller är det faktiskt jag?

Vi lever i en tid som verkar gå allt snabbare. Mycket ska hinnas med. Vi ska skapa, motivera och lära. Helst hela tiden. Helst hela livet. Men vad händer om vi inte stannar upp? Om vi inte ställer oss frågor som Varför? Och vem är jag i allt detta? Jag möter varje vecka lärare och föräldrar (även elever) som skriver till mig eller möter mig. De pratar om stressen, pressen och att det känns förvirrat. Vad är meningen? Jag vill lyfta detta under min föreläsning. Och jag vill ge några verktyg som kanske kan hjälpa på vägen.

2019-04-10 13:00 – 13:45

Sal M5

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola