Alla vill ha mångfald men ingen vill dö

I en värld som blir mer och mer ihopkopplad och människor som rör sig fritt mellan kontinenter blir det allt viktigare att förstå hur vi kan arbeta med olikheter som en styrka. Mångfald är inte ett diplom du har på väggen. Det är något du uppnår genom att utmana normer och strukturer, och det kommer att vara besvärligt. Just nu är Navid aktuell med boken ”Hej Syster”. Med utgångspunkt i sitt eget liv berättar han om Sverige idag – om integration, flykt och utanförskap – men också om språkets makt att sammanföra människor. Det är en berättelse om svårigheten att anpassa sig till ett nytt land, om att hitta hem, och om flykt i en vidare mening: Kanske befinner vi oss alla egentligen på flykt från någonting?

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret