Alla kan skapa bild - PopsAcademy

Elever från Pops Academy visar hur de arbetar kreativt med teckning och målar i iPad. Kom och få ert porträtt tecknat.

2019-04-11 11:00 – 13:00

SETTdate

Fokusområden

SETTdate