Alla kan skapa - Ämnesintegrerade projekt med iPad

Gör en musikvideo med animerad text; rita en bild till din saga och animera den, gör den sen till en digital bok; gör en dokumentär eller en instruktionsvideo; bildnotera och exportera som film, möjligheterna är oändliga. Genom roliga aktiviteter som fördjupar elevernas lärande, ökar deras motivation och dessutom lär dem utnyttja iPads kreativa verktyg maximalt, visar Malin inspirerande och konkreta exempel som öppnar upp kreativiteten i olika lärandesituationer.

2019-04-09 11:30 – 12:15

Sal M5

Fokusområden

Fritidshem, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret