3D-skrivaren i undervisningen

Hur kan 3D-skrivaren vara en resurs i undervisningen? Vilka möjligheter och vilka risker finns? Vad lär sig eleverna genom att använda 3D-skrivare? Kan man skapa kreativt med en 3D-skrivare? Jag kommer att visa exempel från hur jag som slöjdlärare provat projekt tillsammans med elever där 3D-design och hantverk kan mötas. Exemplen kommer främst från slöjdsalen med går bra att applicera i andra ämnen.

2019-04-10 14:15 – 15:00

Sal M6

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret