Varför ställa ut?

På SETT träffas ledande leverantörer och representanter från Sveriges skolor ansikte mot ansikte, som är den mest effektiva formen av försäljning och relationsbyggande. Här når du en stor del av marknaden mycket snabbt vare sig du vill stärka ditt varumärke, gå in på en ny marknad eller lansera en ny produkt eller tjänst. Utställare på plats är alla som erbjuder produkter eller tjänster som kan knytas till det innovativa och det digitala lärandet som exempelvis datorer, pekskärmar, programvara, utbildningar med flera.

 

Vad vill besökarna uppleva?

Till SETT kommer besökarna primärt för att få inspiration, fylla på med kunskap och uppleva nya produkter och tjänster. Men även för att träffa skolor och kommuner, möta leverantörer och för att mingla med andra i branschen. Utställningen är en aktiv, bubblande mötesplats där utställarna bjuder in till föreläsningar, popup klasser, workshops, diskussioner och tävlingar. En kreativ miljö, som inspirerar och ger energi, är det vi vill ska sammanfatta upplevelsen av SETT.

 

SETT 2017

SETT 2017 hölls i 3-5 maj på Kistamässan i Stockholm. Mötesplatsen hade totalt 9880 besök!

Detaljerad statistik:
Onsdag 3 maj: 3207 besök
Torsdag 4 maj: 3900 besök
Fredag 5 maj: 2773 besök
Antal unika besökare: 7194
(I dessa siffror är inte utställare medräknade).

Intressant och innovativt konferensprogram

Utöver utställningen erbjuder SETT ett konferensprogram där fokus ligger på det moderna och innovativa lärandet. SETT vill erbjuda enskilda pedagoger, lärare, rektorer och skolchefer det mest intressanta och mest innovativa som finns i Skandinavien att ta del av, men även utifrån det internationella perspektivet, och till en rimlig kostnad.