Gymnasieskola

dag 1
03 Maj 2017
dag 2
04 Maj 2017
dag 3
05 Maj 2017

De vanligaste utmaningarna i bedömningen

Lyssna Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola Kan man bedöma en text som inte skrivits för hand utan på dator med hjälpmedel? Kan jag pysa lite i uppgiften? Hur kan man få till...
Read More
Helena Wallberg

För en faktabaserad världsbild (dag 1)

Lyssna Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Studie- och yrkesvägledare Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

Bruun & Diaz – en dialog om digitaliseringens dilemman

Lyssna Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola, Fritidshem, Ledarskap Är du intresserad av vad som egentligen händer i undervisningen i och med samhällets digitalisering? Vad tillför digitala verktyg egentligen undervisningen? Leder det verkligen...
Read More
Sara Bruun
Patricia Diaz

Mötet med nyanlända

Lyssna Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Lyckad framtid för nyanlända börjar på första mötet. Därefter ska nyanlända få rätta resurser så att skolgången går smidigt. Alla resurser ska anpassas till individens...
Read More
Tiia Ojala

Finns det självlysande katter?

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola En föreläsning om källkritik och vikten av källkritiska färdigheter på nätet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Kristina Alexanderson författaren till internetguiden...
Read More
Kristina Alexanderson

Hjärnan i skolan – vad händer i hjärnan när vi lär oss?

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Vad krävs för att omvandla information till kunskap och hur kan vi bäst skapa...
Read More
Sissela Nutley

Gamification – för att öka elevers engagemang och arbetsglädje

Lyssna Målgrupp: Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola Enligt statens medieråd spelar 81% av alla barn och ungdomar i Sverige spel. Spelens mekanik och design är konstruerade för att engagera. De verktygen kan...
Read More
Adam Palmquist

Ett gyllene förstoringsglas, demokratins försvarare och en plan för skolbiblioteket

Lyssna Hur blir ett skolbibliotek med minimala resurser en del av hela skolans uppdrag för inhämtning och utveckling av kunskaper och värden? Från upphovrätt till rättigheter. Från källkritik till kreativitet....
Read More
Josef Sahlin

Barn och unga i all ära, men vad ska vi ha dem till?

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Jag kommer under denna föreläsning att tänka högt kring behovet av våra barn 2017. Känner de sig behövda i en tid som går...
Read More
Micke Gunnarsson

Att skapa arbetsro i livliga klasser

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Grundskola och Gymnasieskola Känna trygghet, vara med i en gemenskap, veta att ingen kommer skratta åt en eller att inte bli lämnad ensam i skolan, det låter...
Read More
Dennis Winqvist

Att pröva och ompröva undervisning tillsammans

Lyssna Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Jag kommer att prata om undervisning. Om kollegor och om organisationen av skolan. Länge har läraryrket haft en tradition av att vara ett ensamyrke. Sen...
Read More
Karin Berg

No Fake News – ”Jag la till källan på Wikipedia”

Lyssna Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Vad krävs i undervisningen för att elever ska låtas ta steget förbi passiv konsumtion av media till att vara aktiva producenter av digitalt material? Vilka...
Read More
Sara Mörtsell
Sofia Dahlquist

Eleverna glömmer det mesta av vad vi vill att de ska lära. Ska det fortsätta att vara så?

Lyssna Skolans so- och no-relaterade ämnesundervisning borde resultera i bestående ämneskunskaper hos eleverna eftersom de utgör grunden i ett kritiskt förhållningssätt till händelser och fenomen i omvärlden. Istället lämnar undervisningen...
Read More
Peter Habbe

Snacka Matte – med elever på plats

Lyssna Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Med hjälp av digitala hjälpmedel kan Peter spara tid för att snacka matte. Lyssna på Peter samt ett par elevers egna tankar. Peter visar hur...
Read More
Peter Blomqvist

Learning activity ett redskap för teoretiskt arbete

Lyssna Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Learning activity – lärandeverksamhet – utgör en speciell sociokulturell teori som har som mål att utveckla elevers teoretiska tänkande. Lärandeverksamheter förutsätter att elever bjuds in...
Read More
Inger Eriksson

Neurolärarskap – hur mår Sveriges viktigaste hjärnor?!?

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Nutidens paradox är att hjärnforskningen går framåt i rasande takt. Hjärnor i kreativt samarbete blir allt viktigare både i skolans värld och...
Read More
Thord Nossborn

En global och digital skola i världen för en skola i en globaliserad och digitaliserad värld

Lyssna Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Vad har skolan för betydelse idag utifrån ett samhälls- perspektiv men även utifrån vuxna och barns synsätt – varför ska vi ha en skola och vad...
Read More
Peter Bragner

Äsch – jag har inget att dölja

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola En föreläsning om data, integritet och säkerhet på nätet. Hur och varför ska du som pedagog arbeta med att göra dina elever...
Read More
Kristina Alexanderson

Vem definierar eleven? – om elevers utanförskap och känslan av att få tillhöra och lyckas

Lyssna Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Eleverna i särskolan bryter per definition normen för en skolelev. Jonas kommer att prata om synen på normalitet och funktion och vad det innebär för...
Read More
Jonas Monsén

Ökad elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg

Lyssna I dagens moderna och digitala samhälle är det viktigt att ta vara på det analoga mötet – framför allt i lärandesituationer i det fysiska klassrummet. Hög elevaktivitet är en...
Read More
Patricia Diaz

Webbaserad, språkutvecklande och effektiv alfabetiseringsundervisning

Lyssna Målgrupp: Gymnasieskola Ett föredrag om hur du kan använda digitala resurser i alfabetiseringsundervisning på sfi och Språkintroduktion på gymnasiet. Du får praktiska tips med exempel från klassrummet på hur...
Read More
Ivana Eklund

WHY, WHERE, WHAT, and HOW of the English Computing Curriculum

Lyssna Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Join Mark Dorling as he shares his experiences of campaigning for curriculum change in England and what he believes were the key drivers for change. Understand...
Read More
Mark Dorling

Att bygga ett lärande team

Lyssna Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola Att jobba i skolan innebär att ställas inför komplexa dilemman och ibland verkar problemen oöverstigliga. Det går inte att jobba ensam och hantera detta på egen...
Read More
Helena Wallberg

”You see, it’s some sort of a hook” – elever samtänker på engelska

Lyssna Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Vad kan elever lära sig om skrivande på engelska genom att samtala – eller samtänka – om kamraters texter? I min studie skriver högstadieelever olika...
Read More
Jessica Berggren

Grejen för dig!

Lyssna Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola I denna föreläsning så tittar jag lite djupare på VARFÖR de olika elementen i GOTD har visat sig så framgångsrika. Jag har botaniserat...
Read More
Micael Hermansson

Mr Tourette Unplugged

Lyssna Målgrupp: Förskola, Föreskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Stydie- och yrkesvägledare. Mr Tourette Unplugged är ett annorlunda stand up föredrag med pedagogik, komik och tragik. Pelle Sandstrak berättar och gestaltar de människor...
Read More
Pelle Sandstrak

Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling – förhållningssätt och exempel

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Grundskola och Gymnasieskola Det finns en mängd olika digitala alternativa lärverktyg som kan underlätta och stödja elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Detta är t.ex. program och appar,...
Read More
Johanna Kristensson

För en faktabaserad världsbild (dag 2)

Lyssna Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Studie- och yrkesvägledare Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

Nätkränkningar och säkerhet för unga

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Jag kommer att berätta vad forskningen säger om kränkningar och säkerhet för unga på nätet. Vidare diskuterar jag vilket ansvar skolan...
Read More
Elza Dunkels

Min värld med Aspergers syndrom

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap En del föds den dagen då de lämnar sin mammas kropp. Andreas brukar säga att han föddes den 24 april 1997...
Read More
Andreas Brunnström

Skolverket om skolans digitalisering

Lyssna Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Regeringen har beslutat att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Vad innebär det för dig? Här presenteras Skolverkets kompetensutveckling inom digitalisering och hur...
Read More
Marie Tängdén
Jessika Paulsson

Begåvade elever i matematikklassrummet

Lyssna Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Är begåvade elever högpresterande i matematik? Och hur bör vi ta hand om begåvade elever? Föreläsningen fokuserar på identifiering och utveckling av begåvade elever samt...
Read More
Attila Szabo

Digital teknik och undervisningsmetoder

Lyssna Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola När datorerna kommer in i våra klassrum uppstår frågan hur och varför tekniken ska användas i undervisningen. Dessa frågor pekar på ett gyllene tillfälle att presentera...
Read More
Daniel Barker

Tänk på hållningen, människa!

Lyssna Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola 1:1 satsningen gav oss ett nytt pedagogiskt verktyg med många fantastiska möjligheter men även utmaningar. David Olsson, idrottslärare och Nils-Gunnar Johansson, yrkeslärare på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå...
Read More
Nils-Gunnar Johansson
David Olsson

Det kommer aldrig gå långsammare än just nu- en föreläsning om unga och nätet

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Tycker du att det går fort? Tänk då på att det aldrig kommer gå långsammare än just nu. Det kommer en ny...
Read More
Johnny Lindqvist

Minecraft som pedagogiskt verktyg

Lyssna Målgrupp: Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Om de inte spelar spel, så har de spel i tanken. Därför finns det en...
Read More
Felix Gyllenstig Serrao

Integrera, intressera och involvera genom IKT

Lyssna Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola I mitt seminarium fokuserar jag på hur IKT kan integreras i undervisningen för att intressera och involvera eleverna. Jag pratar en hel del om digital...
Read More
Kalle Larsen

SKOLAN SUGER!!!

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola En föreläsning som syftar till att inspirera, men också provocera. Med sina egna erfarenheter av att vara stämplad som en misslyckad elev i...
Read More
Morgan Andersson

Det handlar inte längre om 1:or och 0:or, det handlar om våra barn.

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Vi kan inte längre fnysa och raljera över den tekniska utvecklingen. Vi har inte råd att dissa fenomen som Snapchat, Tinder, Insta,...
Read More
Micke Gunnarsson

Samtal i skolan – för lärande och psykisk hälsa

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Föreläsningen bygger på böckerna Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och den nyligen utkomna Du behövs som vuxen. En utgångspunkt är...
Read More
Petter Iwarsson

De är vår framtid! Hur man upptäcker särskilt begåvade elever

Lyssna Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola Sverige utmärker sig genom att exportera Nobelpriset, otaliga innovationer och författarunder. Samtidigt visar studier att elever med högst begåvning mår sämst i svensk skola,...
Read More
Mona Liljedahl

Pedagogik med dagens teknik i morgondagens klassrum

Lyssna Målgrupp: Gymnasieskola I ett projekt finansierat av Bolidenfonden fick Sara, Nils-Olov och deras kollegor möjlighet att utforma morgondagens klassrum. Med pedagogiken i centrum byggde dom ett klassrum där elever och lärare...
Read More
Nils-Olov Ahlgren
Sara Hällgren

Slå era kloka huvuden ihop!

Lyssna Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Om värdet av att vara två pedagoger i klassrummet som tillsammans planerar och leder lärandet. Hur kan ett delat ledarskap bidra till elevers lärande...
Read More
Emelie Sköld
Victoria Naverfeldt

Åt den som har ska vara givet…

Lyssna Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Det digitala medielandskapet – ett tivoli som har mycket att erbjuda den som har biljett, karta och kompass. Skolan ska kunna ge det som krävs...
Read More
Katarina Lycken Rüter
Cecilia Boreson

Det vidgade literacitetsbegreppet i språkundervisningen

Lyssna Målgrupp: Gymnasieskola Mathias delar med sig av sina tankar och konkreta upplägg kring hur språkundervisningen kan anpassas för att förbereda eleverna på att möta ett allt mer komplext och...
Read More
Mathias Rosenqvist

Konsument eller producent? – Om vikten av lärardriven forskning

Lyssna Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola Kompetensutveckling för lärare lyfts ofta upp som ett av de stora svaren på frågan om skolans utmaningar. Men är det verkligen kompetensutveckling som är lösningen? Ska...
Read More
Ann-Sofie Jägerskog

Spela texten!

Lyssna Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola När spelade du en novell senast? Med hjälp av TWINE kan du och dina elever enkelt göra berättelser med interaktivitet som engagerar. Det är gratis,...
Read More
Pål Sundkvist

Hur gör man? – Estetiska uttryckssätt med nyanlända ungdomar

Lyssna Målgrupp: Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola I mitt klassrum sitter gymnasieelever som har lite eller ingen skolerfarenhet sen tidigare. Det är få som vet om de kommer få stanna i...
Read More
Alexandra Ljungkvist Sjölin

JA MÅ DU LEVA!

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Förskolan har som uppdrag att förbereda våra små barn så gott det går inför steget upp till grundskolan och så vidare på...
Read More
Micke Gunnarsson

För en faktabaserad världsbild (dag 3)

Lyssna Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Studie- och yrkesvägledare Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

Augmented reality: The next frontier for learning

Lyssna Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Studie- och yrkesvägledare The presentation focuses on the potential impacts of augmented reality (AR) technology on teaching and learning in the future. AR is...
Read More
Tryggvi Thayer

Hjärnans processer för inlärning och motivation

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Moderna hjärnavbildningstekniker ger oss inblick i hur kunskap lagras och används. Jag kommer att presentera studier om hur expertens hjärna signalerar information...
Read More
Sara Bengtsson

Lärandematriser; att få eleven att förstå

Lyssna Målgrupp: Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap Hur kopplar jag kunskapskrav till uppgiften så eleven förstår? Hur formulerar jag progression så eleven själv kan ta nästa steg? Lärandematriser är matriser som...
Read More
Johan Alm

Bråka Smartare – lektioner i konflikthantering för elever

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Bråka smartare är ett värdegrundmaterial för pedagoger att använda med eleverna i klassrummet. – Mindre tjafs – mer konstruktiva samtal – Elever tänker...
Read More
Oskar Palmenfelt

Digital transformation ur ett strategiskt ledarperspektiv

Lyssna Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Digitaliseringen av vårt samhälle är ett faktum och ses av många som en möjlighet för en bättre skola; nu och i framtiden. För att...
Read More
Mikael Odin
Sara Elvermåhr
Stojanka Drinic

Skolledare i en digitaliserad värld

Lyssna Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Att skolledaren är en viktigt nyckelperson nämns i de flesta studier om digitalisering av skolan. Men vad är det skolledaren behöver göra för att...
Read More
Malin Frykman