Förskoleklass

dag 1
03 Maj 2017
dag 2
04 Maj 2017
dag 3
05 Maj 2017

För en faktabaserad världsbild (dag 1)

Lyssna Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Studie- och yrkesvägledare Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

Finns det självlysande katter?

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola En föreläsning om källkritik och vikten av källkritiska färdigheter på nätet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Kristina Alexanderson författaren till internetguiden...
Read More
Kristina Alexanderson

Digitalt berättande ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass och Grundskola Skoldatateket Stockholm har under flera år stöttat stadens grundskolor i arbetet med digitalt berättande, ett arbetssätt som har stor betydelse för elevers lärande. Du kommer...
Read More
Camilla Liljedahl
Karin Källander

Hjärnan i skolan – vad händer i hjärnan när vi lär oss?

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Vad krävs för att omvandla information till kunskap och hur kan vi bäst skapa...
Read More
Sissela Nutley

IKT-fritids möjligheter och utmaningar

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola Digitala medier utgör en stor del av barn och ungdomars sociala kultur. Barn och unga är både konsumenter och producenter på nätet och skillnaden...
Read More
Stina Hedlund
Linnea Malmsten

IF PROGRAMMERING, THEN WHAT?

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola Programmering i skolan är ett hett ämne. Vad handlar det egentligen om? Är syftet med de nya läroplansförändringarna att vi ska utbilda framtida...
Read More
Martin Ekholm
Anki Demred Klinga

Ett gyllene förstoringsglas, demokratins försvarare och en plan för skolbiblioteket

Lyssna Hur blir ett skolbibliotek med minimala resurser en del av hela skolans uppdrag för inhämtning och utveckling av kunskaper och värden? Från upphovrätt till rättigheter. Från källkritik till kreativitet....
Read More
Josef Sahlin

Barn och unga i all ära, men vad ska vi ha dem till?

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Jag kommer under denna föreläsning att tänka högt kring behovet av våra barn 2017. Känner de sig behövda i en tid som går...
Read More
Micke Gunnarsson

Att skapa arbetsro i livliga klasser

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Grundskola och Gymnasieskola Känna trygghet, vara med i en gemenskap, veta att ingen kommer skratta åt en eller att inte bli lämnad ensam i skolan, det låter...
Read More
Dennis Winqvist

Goda relationer – så får jag en klass att lyckas

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass och Grundskola Hur lyckas vi i skolan skapa förutsättningar för lärande? Följ med in i vårt klassrum och ta del av hur jag gör för att skapa...
Read More
Nelly Bonner

Skrivligheter

Lyssna Målgrupper: Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola Hur designar vi skrivuppgifter som väcker lust, kreativitet och motivation i förskoleklass och de tidiga årskurserna? Skrivuppgifter som inte ställer krav på vår bakgrund,...
Read More
Kim Sjöberg

Skatter, hemligheter och normbrytare – högläsning i praktiken

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola Skolan har en betydelsefull roll som en plats där alla barn och ungdomar får ta del av högläsning. Genom att väcka barns och ungdomars...
Read More
Maria Heimer

Programmering i våra grundskolor: vad, vem, hur och varför?

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola Vi kommer att presentera resultat från tre studier genomförda inom ramen för projektet Programmering Stockholm. Studierna, en kvantitativ och två kvalitativa, har syftat till...
Read More
Jörgen Ödalen
Per Anderhag

Neurolärarskap – hur mår Sveriges viktigaste hjärnor?!?

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Nutidens paradox är att hjärnforskningen går framåt i rasande takt. Hjärnor i kreativt samarbete blir allt viktigare både i skolans värld och...
Read More
Thord Nossborn

Äsch – jag har inget att dölja

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola En föreläsning om data, integritet och säkerhet på nätet. Hur och varför ska du som pedagog arbeta med att göra dina elever...
Read More
Kristina Alexanderson

Ökad elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg

Lyssna I dagens moderna och digitala samhälle är det viktigt att ta vara på det analoga mötet – framför allt i lärandesituationer i det fysiska klassrummet. Hög elevaktivitet är en...
Read More
Patricia Diaz

Grejen för dig!

Lyssna Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola I denna föreläsning så tittar jag lite djupare på VARFÖR de olika elementen i GOTD har visat sig så framgångsrika. Jag har botaniserat...
Read More
Micael Hermansson

Mr Tourette Unplugged

Lyssna Målgrupp: Förskola, Föreskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Stydie- och yrkesvägledare. Mr Tourette Unplugged är ett annorlunda stand up föredrag med pedagogik, komik och tragik. Pelle Sandstrak berättar och gestaltar de människor...
Read More
Pelle Sandstrak

Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling – förhållningssätt och exempel

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Grundskola och Gymnasieskola Det finns en mängd olika digitala alternativa lärverktyg som kan underlätta och stödja elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Detta är t.ex. program och appar,...
Read More
Johanna Kristensson

För en faktabaserad världsbild (dag 2)

Lyssna Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Studie- och yrkesvägledare Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

Nätkränkningar och säkerhet för unga

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Jag kommer att berätta vad forskningen säger om kränkningar och säkerhet för unga på nätet. Vidare diskuterar jag vilket ansvar skolan...
Read More
Elza Dunkels

Min värld med Aspergers syndrom

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap En del föds den dagen då de lämnar sin mammas kropp. Andreas brukar säga att han föddes den 24 april 1997...
Read More
Andreas Brunnström

Det kommer aldrig gå långsammare än just nu- en föreläsning om unga och nätet

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Tycker du att det går fort? Tänk då på att det aldrig kommer gå långsammare än just nu. Det kommer en ny...
Read More
Johnny Lindqvist

SKOLAN SUGER!!!

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola En föreläsning som syftar till att inspirera, men också provocera. Med sina egna erfarenheter av att vara stämplad som en misslyckad elev i...
Read More
Morgan Andersson

Det handlar inte längre om 1:or och 0:or, det handlar om våra barn.

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Vi kan inte längre fnysa och raljera över den tekniska utvecklingen. Vi har inte råd att dissa fenomen som Snapchat, Tinder, Insta,...
Read More
Micke Gunnarsson

Om du inte går till jobbet för att förändra världen – vad gör du då där?

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Ledarskap Vilka är dina drivkrafter och hur tar du dig an ditt uppdrag? Eller hur kan vi ta oss an uppdraget – för undervisning...
Read More
Ingela Netz

Samtal i skolan – för lärande och psykisk hälsa

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Föreläsningen bygger på böckerna Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och den nyligen utkomna Du behövs som vuxen. En utgångspunkt är...
Read More
Petter Iwarsson

De är vår framtid! Hur man upptäcker särskilt begåvade elever

Lyssna Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola Sverige utmärker sig genom att exportera Nobelpriset, otaliga innovationer och författarunder. Samtidigt visar studier att elever med högst begåvning mår sämst i svensk skola,...
Read More
Mona Liljedahl

Programmering i förskolan – mer än bara robotar!

Lyssna Målgrupp: Förskola och Fsk-klass Programmeringens intåg i förskolan är i full gång. Men vad är det egentligen vi ska arbeta med – och varför? Under föreläsningen blandar Katrin frågor...
Read More
Katrin Jäverbring

Lärande för hållbar utveckling – en möjlighet till ett förändrat lärande

Lyssna Målgrupp: Förskola, Förskoleklass Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och hav i obalans. Vi står inför stora utmaningar – Men stora utmaningar kan innebära stora möjligheter! Vi behöver tänka om och...
Read More
Sanne Björklund

JA MÅ DU LEVA!

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Förskolan har som uppdrag att förbereda våra små barn så gott det går inför steget upp till grundskolan och så vidare på...
Read More
Micke Gunnarsson

Ny i förskolan – interkulturellt förhållningssätt

Lyssna Målgrupp: Förskola och Fsk-klass Inflyttningen till Sverige är idag stor, det innebär för många barn och deras vårdnadshavare att första kontakten med det nya samhället är via förskolan. Det...
Read More
Maria Letzén

Programmering i en kreativ förskola och skola

Lyssna Målgrupp: Fsk, Fsk-klass och Grundskola Hur kan vi arbeta med programmering med unga barn och elever så att det blir en kreativ syssla som också synkar mot läroplaner och...
Read More
Andreas Hedlund

För en faktabaserad världsbild (dag 3)

Lyssna Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Studie- och yrkesvägledare Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

Augmented reality: The next frontier for learning

Lyssna Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Studie- och yrkesvägledare The presentation focuses on the potential impacts of augmented reality (AR) technology on teaching and learning in the future. AR is...
Read More
Tryggvi Thayer

Hjärnans processer för inlärning och motivation

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Moderna hjärnavbildningstekniker ger oss inblick i hur kunskap lagras och används. Jag kommer att presentera studier om hur expertens hjärna signalerar information...
Read More
Sara Bengtsson

Lärandematriser; att få eleven att förstå

Lyssna Målgrupp: Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap Hur kopplar jag kunskapskrav till uppgiften så eleven förstår? Hur formulerar jag progression så eleven själv kan ta nästa steg? Lärandematriser är matriser som...
Read More
Johan Alm

#3Dforskola

Lyssna Målgrupp: Fsk, Fsk-klass och Fritidshem När det flyttar in en 3Dskrivare på förskolan skapas det många frågor. Detta har Karin och Anna fått svar på genom att följa barnen...
Read More
Karin Sönnerås
Anna Stigsdotter

Flerspråkighet, alla barn, alla språk, alla dagar

Lyssna Målgrupp: Förskola, Fsk-klass och Grundskola Jag arbetar på Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal. Vi arbetar aktivt med att lägga grunden till flerspråkighet hos alla barn på förskolan. Jag kommer...
Read More
Mahroo Khousravi

Bråka Smartare – lektioner i konflikthantering för elever

Lyssna Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Bråka smartare är ett värdegrundmaterial för pedagoger att använda med eleverna i klassrummet. – Mindre tjafs – mer konstruktiva samtal – Elever tänker...
Read More
Oskar Palmenfelt