Allmänna lärar- och pedagogspåret

dag 1
03 Maj 2017
dag 2
04 Maj 2017
dag 3
05 Maj 2017

De vanligaste utmaningarna i bedömningen

Kan man bedöma en text som inte skrivits för hand utan på dator med hjälpmedel? Kan jag pysa lite i uppgiften? Hur kan man få till en likvärdig bedömning och...
Read More
Helena Wallberg

The Benefits of Absence

In this seminar the intention is to expose the reality of brazilian education and how the absence plays an important role in our creative solutions for education. Some of the...
Read More
Gustavo Brito

Finns det självlysande katter?

En föreläsning om källkritik och vikten av källkritiska färdigheter på nätet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Kristina Alexanderson författaren till internetguiden Källkritik på internet kommer att ge dig...
Read More
Kristina Alexanderson

För en faktabaserad världsbild (dag 1)

Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten har en världsbild baserad på dramatiska händelser och inte bygger på...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

Skrivligheter

Hur designar vi skrivuppgifter som väcker lust, kreativitet och motivation i förskoleklass och de tidiga årskurserna? Skrivuppgifter som inte ställer krav på vår bakgrund, erfarenhet och sociala status? Utifrån gemensamma...
Read More
Kim Sjöberg

Skillnad som skapar skillnad

Målgrupp Grundskola Hur kan digitala verktyg skapa skillnad som gör skillnad ur specialpedagogiskt och klassrumsperspektiv? Hur kan digitala verktyg utveckla och förstärka elevernas förståelse för matematik? Hur kan digitala verktyg...
Read More
Eva Rännar
Katarina Eriksson

Skriftspråkslärande i meningsfulla sammanhang

Målgrupp Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Men hur tar vi vara på barns språkliga erfarenhet? Arbetar vi med sådant som vi...
Read More
Annika Andréasson

Barn och unga i all ära, men vad ska vi ha dem till?

Jag kommer under denna föreläsning att tänka högt kring behovet av våra barn 2017. Känner de sig behövda i en tid som går allt snabbare och där klyftorna ökar? Hur känner...
Read More
Micke Gunnarsson

Kreativitet och språkutveckling med modern teknik

Hur kan modern teknik stimulera till handgjort kreativt skapande och språkutveckling? Jag lyfter fram exempel på hur tekniken kan hjälpa till att ge mer tid till för kreativitet i ditt...
Read More
Elisabet Jagell

Bruun & Diaz – en dialog om digitaliseringens dilemman

Är du intresserad av vad som egentligen händer i undervisningen i och med samhällets digitalisering? Vad tillför digitala verktyg egentligen undervisningen? Leder det verkligen till ett fördjupat lärande eller är...
Read More
Sara Bruun
Patricia Diaz

Skatter, hemligheter och normbrytare – högläsning i praktiken

Skolan har en betydelsefull roll som en plats där alla barn och ungdomar får ta del av högläsning. Genom att väcka barns och ungdomars nyfikenhet på böcker och lust till...
Read More
Maria Heimer

Ta mer plats i klassrummet? Så kan du lyfta de blyga eleverna med IKT!

“Du behöver ta mer plats i klassrummet…”. Hur många elever har inte fått höra det på utvecklingssamtalet? I den här föreläsningen får du konkreta tips och verktyg för hur du...
Read More
Susannah Elers

Digitalt berättande ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Skoldatateket Stockholm har under flera år stöttat stadens grundskolor i arbetet med digitalt berättande, ett arbetssätt som har stor betydelse för elevers lärande. Du kommer att få ta del av...
Read More
Camilla Liljedahl
Karin Källander

Mötet med nyanlända

Lyckad framtid för nyanlända börjar på första mötet. Därefter ska nyanlända få rätta resurser så att skolgången går smidigt. Alla resurser ska anpassas till individens behov. Det finns inte en...
Read More
Tiia Ojala

Hjärnan i skolan – vad händer i hjärnan när vi lär oss?

Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Vad krävs för att omvandla information till kunskap och hur kan vi bäst skapa förutsättningar för att detta ska ske? Här...
Read More
Sissela Nutley

Learning activity ett redskap för teoretiskt arbete

Learning activity – lärandeverksamhet – utgör en speciell sociokulturell teori som har som mål att utveckla elevers teoretiska tänkande. Lärandeverksamheter förutsätter att elever bjuds in till ett teoretiskt arbete problemlösande...
Read More
Inger Eriksson

Gamification – för att öka elevers engagemang och arbetsglädje

Enligt statens medieråd spelar 81% av alla barn och ungdomar i Sverige spel. Spelens mekanik och design är konstruerade för att engagera. De verktygen kan plockas ur spelen och brukas...
Read More
Adam Palmquist

Programmering i våra grundskolor: vad, vem, hur och varför?

Vi kommer att presentera resultat från tre studier genomförda inom ramen för projektet Programmering Stockholm. Studierna, en kvantitativ och två kvalitativa, har syftat till att undersöka förutsättningar för att använda...
Read More
Jörgen Ödalen
Per Anderhag

IKT-fritids möjligheter och utmaningar

Digitala medier utgör en stor del av barn och ungdomars sociala kultur. Barn och unga är både konsumenter och producenter på nätet och skillnaden mellan livet online och livet offline...
Read More
Stina Hedlund
Linnea Malmsten

Neurolärarskap – hur mår Sveriges viktigaste hjärnor?!?

Nutidens paradox är att hjärnforskningen går framåt i rasande takt. Hjärnor i kreativt samarbete blir allt viktigare både i skolans värld och i samhället. Trots detta sliter vi ut våra...
Read More
Thord Nossborn

IF PROGRAMMERING, THEN WHAT?

Programmering i skolan är ett hett ämne. Vad handlar det egentligen om? Är syftet med de nya läroplansförändringarna att vi ska utbilda framtida hackers? Är programmering i förskola och skola...
Read More
Martin Ekholm
Anki Demred Klinga

Goda relationer – så får jag en klass att lyckas

Hur lyckas vi i skolan skapa förutsättningar för lärande? Följ med in i vårt klassrum och ta del av hur jag gör för att skapa förutsättningar för en tillåtande och...
Read More
Nelly Bonner

En global och digital skola i världen för en skola i en globaliserad och digitaliserad värld

Vad har skolan för betydelse idag utifrån ett samhälls- perspektiv men även utifrån vuxna och barns synsätt – varför ska vi ha en skola och vad behöver den leverera? Är skolan reaktiv till eller...
Read More
Peter Bragner

Att bygga ett lärande team

Att jobba i skolan innebär att ställas inför komplexa dilemman och ibland verkar problemen oöverstigliga. Det går inte att jobba ensam och hantera detta på egen hand. Det kollegiala lärandet...
Read More
Helena Wallberg

Äsch – jag har inget att dölja

En föreläsning om data, integritet och säkerhet på nätet. Hur och varför ska du som pedagog arbeta med att göra dina elever med säkerhetsmedvetna i ett arbete med digitala tjänster?...
Read More
Kristina Alexanderson

För en faktabaserad världsbild (dag 2)

Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten har en världsbild baserad på dramatiska händelser och inte bygger på...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

”You see, it’s some sort of a hook” – elever samtänker på engelska

Vad kan elever lära sig om skrivande på engelska genom att samtala – eller samtänka – om kamraters texter? I min studie skriver högstadieelever olika typer av texter och bedömer...
Read More
Jessica Berggren

Grejen för dig!

I denna föreläsning så tittar jag lite djupare på VARFÖR de olika elementen i GOTD har visat sig så framgångsrika. Jag har botaniserat bland de bästa retorikerna och de mest...
Read More
Micael Hermansson

Nätkränkningar och säkerhet för unga

Jag kommer att berätta vad forskningen säger om kränkningar och säkerhet för unga på nätet. Vidare diskuterar jag vilket ansvar skolan har och tipsar om nya resurser för skola och...
Read More
Elza Dunkels

Tänk på hållningen, människa!

1:1 satsningen gav oss ett nytt pedagogiskt verktyg med många fantastiska möjligheter men även utmaningar. David Olsson, idrottslärare och Nils-Gunnar Johansson, yrkeslärare på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå berättar om ergonomiprojektet ”Tänk...
Read More
Nils-Gunnar Johansson
David Olsson

Programmering i klassrummet

Hur man, på ett lustfyllt och experimenterande sätt, kan stimulera elevernas intresse för skrivning och programmering genom webbverktygen Twine och Sctratch. Twine är en spelmotor gjord för textbaserade spel och...
Read More
Urban Segrén
Eva Hygge

Det kommer aldrig gå långsammare än just nu- en föreläsning om unga och nätet

Tycker du att det går fort? Tänk då på att det aldrig kommer gå långsammare än just nu. Det kommer en ny uppgradering, ny mobil och nya plattformar som sätter...
Read More
Johnny Lindqvist

Min värld med Aspergers syndrom

En del föds den dagen då de lämnar sin mammas kropp. Andreas brukar säga att han föddes den 24 april 1997 då han fyllde 17 år och fick sin aspergerdiagnos....
Read More
Andreas Brunnström

Det handlar inte längre om 1:or och 0:or, det handlar om våra barn.

Vi kan inte längre fnysa och raljera över den tekniska utvecklingen. Vi har inte råd att dissa fenomen som Snapchat, Tinder, Insta, CS:GO, Mess och SKAM. Vi kan inte längre...
Read More
Micke Gunnarsson

Mr Tourette Och Jag.

Mr Tourette Och Jag är ett annorlunda stand up föredrag med pedagogik, komik och tragik. Pelle Sandstrak berättar och gestaltar de människor i skolan som såg honom som en tillgång, inte som...
Read More
Pelle Sandstrak

Att leva och lära i programmeringens värld

Vilken roll spelar program, algoritmer, data och internet i vårt samtida och framtida samhälle? Hur kan vi med hjälp av programmering i skolan både bygga förståelse för den digitala världen...
Read More
Linda Mannila

Begåvade elever i matematikklassrummet

Är begåvade elever högpresterande i matematik? Och hur bör vi ta hand om begåvade elever? Föreläsningen fokuserar på identifiering och utveckling av begåvade elever samt deras sociala situation i skolan....
Read More
Attila Szabo

Mindset, hjärnan och inlärning

Här tittar vi närmre på konceptet mindset. Med mindset menas vår attityd kring vår egen inlärningsförmåga och möjligheterna vi har att påverka denna. Denna attityd har visats påverka skolprestation, hantering...
Read More
Stina Söderqvist

Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling – förhållningssätt och exempel

Det finns en mängd olika digitala alternativa lärverktyg som kan underlätta och stödja elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Detta är t.ex. program och appar, men också inbyggda funktioner i datorer,...
Read More
Johanna Kristensson

Minecraft som pedagogiskt verktyg

Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Om de inte spelar spel, så har de spel i tanken. Därför finns det en väldig kraft i att använda sig...
Read More
Felix Gyllenstig Serrao

Möjligheternas skola

Vi arbetar i en miljö under ständig förändring. Den fysiska miljön är fast i äldre lokaler med små möjligheter till förändring, skolans uppdrag förskjuts och förändras i en allt snabbare...
Read More
Anna Karlsson

Om du inte går till jobbet för att förändra världen – vad gör du då där?

Vilka är dina drivkrafter och hur tar du dig an ditt uppdrag? Eller hur kan vi ta oss an uppdraget – för undervisning och lärande måste vara ett tillsammansjobb! Svensk...
Read More
Ingela Netz

Vem definierar eleven? – om elevers utanförskap och känslan av att få tillhöra och lyckas

Eleverna i särskolan bryter per definition normen för en skolelev. Jonas kommer att prata om synen på normalitet och funktion och vad det innebär för dig som lärare. I den...
Read More
Jonas Monsén

Integrera, intressera och involvera genom IKT

I mitt seminarium fokuserar jag på hur IKT kan integreras i undervisningen för att intressera och involvera eleverna. Jag pratar en hel del om digital återkoppling, hur man som lärare...
Read More
Kalle Larsen

Samtal i skolan – för lärande och psykiskt hälsa

Föreläsningen bygger på böckerna Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och den nyligen utkomna Du behövs som vuxen. En utgångspunkt är att väva ihop erfarenheter från Bris och...
Read More
Petter Iwarsson

Webbaserad, språkutvecklande och effektiv alfabetiseringsundervisning

Ett föredrag om hur du kan använda digitala resurser i alfabetiseringsundervisning på sfi och Språkintroduktion på gymnasiet. Du får praktiska tips med exempel från klassrummet på hur du sammankopplar text,...
Read More
Ivana Eklund

Digital teknik och undervisningsmetoder

När datorerna kommer in i våra klassrum uppstår frågan hur och varför tekniken ska användas i undervisningen. Dessa frågor pekar på ett gyllene tillfälle att presentera och sprida olika sätt...
Read More
Daniel Barker

De är vår framtid! Hur man upptäcker särskilt begåvade elever

Sverige utmärker sig genom att exportera Nobelpriset, otaliga innovationer och författarunder. Samtidigt visar studier att elever med högst begåvning mår sämst i svensk skola, trots att de har rätt till...
Read More
Mona Liljedahl

SKOLAN SUGER!!!

En föreläsning som syftar till att inspirera, men också provocera. Med sina egna erfarenheter av att vara stämplad som en misslyckad elev i skolan lägger Morgan fokus på de första...
Read More
Morgan Andersson

Flippad slöjd för ökat lärande

För fyra år sedan började Leif att flippa sin slöjdundervisning och genom det förändrades samtalet i klassrummet. Diskussionerna gick från ”hur” till ”varför” och eleverna fick en ökad trygghet i...
Read More
Leif Blomqvist

Så funkar det! – Digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv

Konkreta exempel på hur ett reflekterande samt språkutvecklande arbetssätt i undervisningen kan ske, där kreativiteten flödar och förmågorna är i fokus via olika digitala verktyg. Ett arbetssätt som inkluderar och...
Read More
Linda Starenhed
Katarina Eriksson

Skolledare i en digitaliserad värld

Att skolledaren är en viktigt nyckelperson nämns i de flesta studier om digitalisering av skolan. Men vad är det skolledaren behöver göra för att lyckas med digitaliseringen? Hur organiserar man...
Read More
Malin Frykman

För en faktabaserad världsbild (dag 3)

Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten har en världsbild baserad på dramatiska händelser och inte bygger på...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

Spela texten!

När spelade du en novell senast? Med hjälp av TWINE kan du och dina elever enkelt göra berättelser med interaktivitet som engagerar. Det är gratis, visuellt och fungerar på nästan...
Read More
Pål Sundkvist

Hur gör man? – Estetiska uttryckssätt med nyanlända ungdomar

I mitt klassrum sitter gymnasieelever som har lite eller ingen skolerfarenhet sen tidigare. Det är få som vet om de kommer få stanna i Sverige. Hur motiverar och inspirerar jag...
Read More
Alexandra Ljungkvist Sjölin

Augmented reality: The next frontier for learning

The presentation focuses on the potential impacts of augmented reality (AR) technology on teaching and learning in the future. AR is a rapidly developing technology that blurs the distinction between...
Read More
Tryggvi Thayer

Programmering i förskolan – mer än bara robotar!

Programmeringens intåg i förskolan är i full gång. Men vad är det egentligen vi ska arbeta med – och varför? Under föreläsningen blandar Katrin frågor som varför programmering har en...
Read More
Katrin Jäverbring

Vad tänker du att en förskola ska vara?

Att ha en pedagogisk helhetsidé kan vara nyckeln till att få alla hjul att snurra i takt i förskolan. Genom att göra ställningstaganden kan oliktänkande som förhindrar utveckling bli synligt....
Read More
Martina Lundström

Flerspråkighet, alla barn, alla språk, alla dagar

Jag arbetar på Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal. Vi arbetar aktivt med att lägga grunden till flerspråkighet hos alla barn på förskolan. Jag kommer inspirera åhöraren med konkreta exempel på...
Read More
Mahroo Khousravi

Hjärnans processer för inlärning och motivation

Moderna hjärnavbildningstekniker ger oss inblick i hur kunskap lagras och används. Jag kommer att presentera studier om hur expertens hjärna signalerar information och vad som händer när vi lär oss...
Read More
Sara Bengtsson

Lärandematriser; att få eleven att förstå

Hur kopplar jag kunskapskrav till uppgiften så eleven förstår? Hur formulerar jag progression så eleven själv kan ta nästa steg? Lärandematriser är matriser som utgår från lärande och eleven, inte...
Read More
Johan Alm

Pedagogik med dagens teknik i morgondagens klassrum

I ett projekt finansierat av Bolidenfonden fick Sara, Nils-Olov och deras kollegor möjlighet att utforma morgondagens klassrum. Med pedagogiken i centrum byggde dom ett klassrum där elever och lärare kan variera arbetssätt...
Read More
Nils-Olov Ahlgren
Sara Hällgren

Slå era kloka huvuden ihop!

Om värdet av att vara två pedagoger i klassrummet som tillsammans planerar och leder lärandet. Hur kan ett delat ledarskap bidra till elevers lärande och ökade möjligheter att differentiera/individanpassa undervisningen?...
Read More
Emelie Sköld
Victoria Naverfeldt

barnperspektiv ur barns perspektiv – med kameran som verktyg

IKT är ngt som vi i förskolan ska arbeta med. Men HUR vi ska göra detta är inte alltid helt lätt. Under denna föreläsning får vi följa förskolan Kakburkens projekt...
Read More
Sofia Hedin

Lärande för hållbar utveckling – en möjlighet till ett förändrat lärande

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och hav i obalans. Vi står inför stora utmaningar – Men stora utmaningar kan innebära stora möjligheter! Vi behöver tänka om och tänka nytt. Barnen...
Read More
Sanne Björklund

Det vidgade literacitetsbegreppet i språkundervisningen

Mathias delar med sig av sina tankar och konkreta upplägg kring hur språkundervisningen kan anpassas för att förbereda eleverna på att möta ett allt mer komplext och visuellt media- och...
Read More
Mathias Rosenqvist

Ny i förskolan – interkulturellt förhållningssätt

Inflyttningen till Sverige är idag stor, det innebär för många barn och deras vårdnadshavare att första kontakten med det nya samhället är via förskolan. Det ligger därför i tiden att...
Read More
Maria Letzén

Konsument eller producent? – Om vikten av lärardriven forskning

Kompetensutveckling för lärare lyfts ofta upp som ett av de stora svaren på frågan om skolans utmaningar. Men är det verkligen kompetensutveckling som är lösningen? Ska lärare främst vara konsumenter...
Read More
Ann-Sofie Jägerskog