Allmänna lärar- och pedagogspåret

dag 1
03 Maj 2017
dag 2
04 Maj 2017
dag 3
05 Maj 2017

The Benefits of Absence

Målgrupp: Grundskola, Ledarskap. In this seminar the intention is to expose the reality of brazilian education and how the absence plays an important role in our creative solutions for education....
Read More
Gustavo Brito

De vanligaste utmaningarna i bedömningen

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola Kan man bedöma en text som inte skrivits för hand utan på dator med hjälpmedel? Kan jag pysa lite i uppgiften? Hur kan man få till en...
Read More
Helena Wallberg

För en faktabaserad världsbild (dag 1)

Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Studie- och yrkesvägledare Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten har...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

NU KÖR VI- förståelse och verklighet kommer närmre eleverna i grundsärskolan

Målgrupp: Fritidshem och Grundskola Häng med på vår resa – från green screens till Den blå planeten! Du bjuds på konkreta exempel på hur verksamheten i Ystads grundsärskola och träningsskola...
Read More
Alexandra Kappel
Lena Svensson

Skillnad som skapar skillnad

Målgrupp: Grundskola Hur kan digitala verktyg skapa skillnad som gör skillnad ur specialpedagogiskt och klassrumsperspektiv? Hur kan digitala verktyg utveckla och förstärka elevernas förståelse för matematik? Hur kan digitala verktyg...
Read More
Eva Rännar
Katarina Eriksson

Bruun & Diaz – en dialog om digitaliseringens dilemman

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola, Fritidshem, Ledarskap Är du intresserad av vad som egentligen händer i undervisningen i och med samhällets digitalisering? Vad tillför digitala verktyg egentligen undervisningen? Leder det verkligen till...
Read More
Sara Bruun
Patricia Diaz

Mötet med nyanlända

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Lyckad framtid för nyanlända börjar på första mötet. Därefter ska nyanlända få rätta resurser så att skolgången går smidigt. Alla resurser ska anpassas till individens behov....
Read More
Tiia Ojala

Finns det självlysande katter?

Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola En föreläsning om källkritik och vikten av källkritiska färdigheter på nätet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Kristina Alexanderson författaren till internetguiden Källkritik...
Read More
Kristina Alexanderson

Kreativitet och språkutveckling med modern teknik

Målgrupp: Grundskola, Fritidshem Hur kan modern teknik stimulera till handgjort kreativt skapande och språkutveckling? Jag lyfter fram exempel på hur tekniken kan hjälpa till att ge mer tid till för kreativitet...
Read More
Elisabet Jagell

Digitalt berättande ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Målgrupp: Fsk-klass och Grundskola Skoldatateket Stockholm har under flera år stöttat stadens grundskolor i arbetet med digitalt berättande, ett arbetssätt som har stor betydelse för elevers lärande. Du kommer att...
Read More
Camilla Liljedahl
Karin Källander

Hjärnan i skolan – vad händer i hjärnan när vi lär oss?

Målgrupp: Fsk-klass, Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Vad krävs för att omvandla information till kunskap och hur kan vi bäst skapa förutsättningar...
Read More
Sissela Nutley

Gamification – för att öka elevers engagemang och arbetsglädje

Målgrupp: Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola Enligt statens medieråd spelar 81% av alla barn och ungdomar i Sverige spel. Spelens mekanik och design är konstruerade för att engagera. De verktygen kan plockas...
Read More
Adam Palmquist

IKT-fritids möjligheter och utmaningar

Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola Digitala medier utgör en stor del av barn och ungdomars sociala kultur. Barn och unga är både konsumenter och producenter på nätet och skillnaden mellan...
Read More
Stina Hedlund
Linnea Malmsten

IF PROGRAMMERING, THEN WHAT?

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola Programmering i skolan är ett hett ämne. Vad handlar det egentligen om? Är syftet med de nya läroplansförändringarna att vi ska utbilda framtida hackers?...
Read More
Martin Ekholm
Anki Demred Klinga

Ett gyllene förstoringsglas, demokratins försvarare och en plan för skolbiblioteket

Hur blir ett skolbibliotek med minimala resurser en del av hela skolans uppdrag för inhämtning och utveckling av kunskaper och värden? Från upphovrätt till rättigheter. Från källkritik till kreativitet. Från...
Read More
Josef Sahlin

Skriftspråkslärande i meningsfulla sammanhang

Målgrupp Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Men hur tar vi vara på barns språkliga erfarenhet? Arbetar vi med sådant som vi...
Read More
Annika Andréasson

Barn och unga i all ära, men vad ska vi ha dem till?

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Jag kommer under denna föreläsning att tänka högt kring behovet av våra barn 2017. Känner de sig behövda i en tid som går allt...
Read More
Micke Gunnarsson

Ta mer plats i klassrummet? Så kan du lyfta de blyga eleverna med IKT!

Målgrupp: Grundskola “Du behöver ta mer plats i klassrummet…”. Hur många elever har inte fått höra det på utvecklingssamtalet? I den här föreläsningen får du konkreta tips och verktyg för...
Read More
Susannah Elers

Att skapa arbetsro i livliga klasser

Målgrupp: Fsk-klass, Grundskola och Gymnasieskola Känna trygghet, vara med i en gemenskap, veta att ingen kommer skratta åt en eller att inte bli lämnad ensam i skolan, det låter som...
Read More
Dennis Winqvist

Att pröva och ompröva undervisning tillsammans

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Jag kommer att prata om undervisning. Om kollegor och om organisationen av skolan. Länge har läraryrket haft en tradition av att vara ett ensamyrke. Sen blev...
Read More
Karin Berg

Goda relationer – så får jag en klass att lyckas

Målgrupp: Fsk-klass och Grundskola Hur lyckas vi i skolan skapa förutsättningar för lärande? Följ med in i vårt klassrum och ta del av hur jag gör för att skapa förutsättningar...
Read More
Nelly Bonner

Bottom Up- även i skolpolitiken

På SETT hörs och syns lärare. De inspirerar och medverkar till utveckling i den egna och i andras verksamheter. Bottom Up på riktigt. Nu vill vi att detta även ska...
Read More

No Fake News – ”Jag la till källan på Wikipedia”

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Vad krävs i undervisningen för att elever ska låtas ta steget förbi passiv konsumtion av media till att vara aktiva producenter av digitalt material? Vilka insikter...
Read More
Sara Mörtsell
Sofia Dahlquist

Skrivligheter

Målgrupper: Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola Hur designar vi skrivuppgifter som väcker lust, kreativitet och motivation i förskoleklass och de tidiga årskurserna? Skrivuppgifter som inte ställer krav på vår bakgrund, erfarenhet...
Read More
Kim Sjöberg

Skatter, hemligheter och normbrytare – högläsning i praktiken

Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola Skolan har en betydelsefull roll som en plats där alla barn och ungdomar får ta del av högläsning. Genom att väcka barns och ungdomars nyfikenhet...
Read More
Maria Heimer

Snacka Matte – med elever på plats

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Med hjälp av digitala hjälpmedel kan Peter spara tid för att snacka matte. Lyssna på Peter samt ett par elevers egna tankar. Peter visar hur matematik...
Read More
Peter Blomqvist

Learning activity ett redskap för teoretiskt arbete

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Learning activity – lärandeverksamhet – utgör en speciell sociokulturell teori som har som mål att utveckla elevers teoretiska tänkande. Lärandeverksamheter förutsätter att elever bjuds in till...
Read More
Inger Eriksson

Programmering i våra grundskolor: vad, vem, hur och varför?

Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola Vi kommer att presentera resultat från tre studier genomförda inom ramen för projektet Programmering Stockholm. Studierna, en kvantitativ och två kvalitativa, har syftat till att...
Read More
Jörgen Ödalen
Per Anderhag

Neurolärarskap – hur mår Sveriges viktigaste hjärnor?!?

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Nutidens paradox är att hjärnforskningen går framåt i rasande takt. Hjärnor i kreativt samarbete blir allt viktigare både i skolans värld och i...
Read More
Thord Nossborn

En global och digital skola i världen för en skola i en globaliserad och digitaliserad värld

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Vad har skolan för betydelse idag utifrån ett samhälls- perspektiv men även utifrån vuxna och barns synsätt – varför ska vi ha en skola och vad behöver...
Read More
Peter Bragner

Äsch – jag har inget att dölja

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola En föreläsning om data, integritet och säkerhet på nätet. Hur och varför ska du som pedagog arbeta med att göra dina elever med...
Read More
Kristina Alexanderson

Så lyfter vi fritidshemmen

Målgrupp: Fritidshem och Grundskola Ystads kommun valde 2013 att sätta ljuset på fritidshemmen, som behövde synliggöras, utvecklas och där pedagogernas yrkesroll behövde stärkas. Cecilia Wallén beskriver i sin föreläsning fyra...
Read More
Cecilia Wallén

Att leva och lära i programmeringens värld

Målgrupp: Grundskola Vilken roll spelar program, algoritmer, data och internet i vårt samtida och framtida samhälle? Hur kan vi med hjälp av programmering i skolan både bygga förståelse för den...
Read More
Linda Mannila

Mindset, hjärnan och inlärning

Målgrupp: Grundskola Här tittar vi närmre på konceptet mindset. Med mindset menas vår attityd kring vår egen inlärningsförmåga och möjligheterna vi har att påverka denna. Denna attityd har visats påverka...
Read More
Stina Söderqvist

Vem definierar eleven? – om elevers utanförskap och känslan av att få tillhöra och lyckas

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Eleverna i särskolan bryter per definition normen för en skolelev. Jonas kommer att prata om synen på normalitet och funktion och vad det innebär för dig...
Read More
Jonas Monsén

Webbaserad, språkutvecklande och effektiv alfabetiseringsundervisning

Målgrupp: Gymnasieskola Ett föredrag om hur du kan använda digitala resurser i alfabetiseringsundervisning på sfi och Språkintroduktion på gymnasiet. Du får praktiska tips med exempel från klassrummet på hur du...
Read More
Ivana Eklund

WHY, WHERE, WHAT, and HOW of the English Computing Curriculum

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Join Mark Dorling as he shares his experiences of campaigning for curriculum change in England and what he believes were the key drivers for change. Understand the...
Read More
Mark Dorling

Att bygga ett lärande team

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola Att jobba i skolan innebär att ställas inför komplexa dilemman och ibland verkar problemen oöverstigliga. Det går inte att jobba ensam och hantera detta på egen hand....
Read More
Helena Wallberg

”You see, it’s some sort of a hook” – elever samtänker på engelska

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Vad kan elever lära sig om skrivande på engelska genom att samtala – eller samtänka – om kamraters texter? I min studie skriver högstadieelever olika typer...
Read More
Jessica Berggren

Grejen för dig!

Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola I denna föreläsning så tittar jag lite djupare på VARFÖR de olika elementen i GOTD har visat sig så framgångsrika. Jag har botaniserat bland...
Read More
Micael Hermansson

Programmering i klassrummet

Målgrupp: Grundskola Hur man, på ett lustfyllt och experimenterande sätt, kan stimulera elevernas intresse för skrivning och programmering genom webbverktygen Twine och Sctratch. Twine är en spelmotor gjord för textbaserade...
Read More
Urban Segrén
Eva Hygge

Mr Tourette Unplugged

Målgrupp: Förskola, Föreskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Stydie- och yrkesvägledare. Mr Tourette Unplugged är ett annorlunda stand up föredrag med pedagogik, komik och tragik. Pelle Sandstrak berättar och gestaltar de människor i...
Read More
Pelle Sandstrak

Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling – förhållningssätt och exempel

Målgrupp: Fsk-klass, Grundskola och Gymnasieskola Det finns en mängd olika digitala alternativa lärverktyg som kan underlätta och stödja elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Detta är t.ex. program och appar, men...
Read More
Johanna Kristensson

Så funkar det! – Digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv

Målgrupp: Grundskola Konkreta exempel på hur ett reflekterande samt språkutvecklande arbetssätt i undervisningen kan ske, där kreativiteten flödar och förmågorna är i fokus via olika digitala verktyg. Ett arbetssätt som...
Read More
Linda Starenhed
Katarina Eriksson

För en faktabaserad världsbild (dag 2)

Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Studie- och yrkesvägledare Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten har...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

Nätkränkningar och säkerhet för unga

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Jag kommer att berätta vad forskningen säger om kränkningar och säkerhet för unga på nätet. Vidare diskuterar jag vilket ansvar skolan har...
Read More
Elza Dunkels

Min värld med Aspergers syndrom

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap En del föds den dagen då de lämnar sin mammas kropp. Andreas brukar säga att han föddes den 24 april 1997 då...
Read More
Andreas Brunnström

Skolverket om skolans digitalisering

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Regeringen har beslutat att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Vad innebär det för dig? Här presenteras Skolverkets kompetensutveckling inom digitalisering och hur den...
Read More
Marie Tängdén
Henrik Carlsson

Begåvade elever i matematikklassrummet

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Är begåvade elever högpresterande i matematik? Och hur bör vi ta hand om begåvade elever? Föreläsningen fokuserar på identifiering och utveckling av begåvade elever samt deras...
Read More
Attila Szabo

Digital teknik och undervisningsmetoder

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola När datorerna kommer in i våra klassrum uppstår frågan hur och varför tekniken ska användas i undervisningen. Dessa frågor pekar på ett gyllene tillfälle att presentera och...
Read More
Daniel Barker

Flippad slöjd för ökat lärande

Målgrupp: Fritidshem och Grundskola För fyra år sedan började Leif att flippa sin slöjdundervisning och genom det förändrades samtalet i klassrummet. Diskussionerna gick från ”hur” till ”varför” och eleverna fick...
Read More
Leif Blomqvist

Tänk på hållningen, människa!

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola 1:1 satsningen gav oss ett nytt pedagogiskt verktyg med många fantastiska möjligheter men även utmaningar. David Olsson, idrottslärare och Nils-Gunnar Johansson, yrkeslärare på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå berättar...
Read More
Nils-Gunnar Johansson
David Olsson

Att arbeta med sustainable knowlegde för en global framtidsvärld

Målgrupp: Grundskola Vilka kunskaper i dagens klassrum är långsiktigt hållbara? Hur gör vi som undervisare stoffet meningsfullt i ett sammanhang där eleverna får känna sig delaktiga och fullvärdiga aktörer? Om...
Read More
Jennie Jacobi

Det kommer aldrig gå långsammare än just nu- en föreläsning om unga och nätet

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Tycker du att det går fort? Tänk då på att det aldrig kommer gå långsammare än just nu. Det kommer en ny uppgradering,...
Read More
Johnny Lindqvist

Minecraft som pedagogiskt verktyg

Målgrupp: Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Om de inte spelar spel, så har de spel i tanken. Därför finns det en väldig...
Read More
Felix Gyllenstig Serrao

Möjligheternas skola

Målgrupp: Grundskola Vi arbetar i en miljö under ständig förändring. Den fysiska miljön är fast i äldre lokaler med små möjligheter till förändring, skolans uppdrag förskjuts och förändras i en...
Read More
Anna Karlsson

Integrera, intressera och involvera genom IKT

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola I mitt seminarium fokuserar jag på hur IKT kan integreras i undervisningen för att intressera och involvera eleverna. Jag pratar en hel del om digital återkoppling,...
Read More
Kalle Larsen

SKOLAN SUGER!!!

Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola En föreläsning som syftar till att inspirera, men också provocera. Med sina egna erfarenheter av att vara stämplad som en misslyckad elev i skolan...
Read More
Morgan Andersson

Det handlar inte längre om 1:or och 0:or, det handlar om våra barn.

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Vi kan inte längre fnysa och raljera över den tekniska utvecklingen. Vi har inte råd att dissa fenomen som Snapchat, Tinder, Insta, CS:GO,...
Read More
Micke Gunnarsson

Om du inte går till jobbet för att förändra världen – vad gör du då där?

Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Ledarskap Vilka är dina drivkrafter och hur tar du dig an ditt uppdrag? Eller hur kan vi ta oss an uppdraget – för undervisning och...
Read More
Ingela Netz

Samtal i skolan – för lärande och psykisk hälsa

Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Föreläsningen bygger på böckerna Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och den nyligen utkomna Du behövs som vuxen. En utgångspunkt är att...
Read More
Petter Iwarsson

De är vår framtid! Hur man upptäcker särskilt begåvade elever

Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola Sverige utmärker sig genom att exportera Nobelpriset, otaliga innovationer och författarunder. Samtidigt visar studier att elever med högst begåvning mår sämst i svensk skola, trots...
Read More
Mona Liljedahl

Programmering i förskolan – mer än bara robotar!

Målgrupp: Förskola och Fsk-klass Programmeringens intåg i förskolan är i full gång. Men vad är det egentligen vi ska arbeta med – och varför? Under föreläsningen blandar Katrin frågor som...
Read More
Katrin Jäverbring

Pedagogik med dagens teknik i morgondagens klassrum

Målgrupp: Gymnasieskola I ett projekt finansierat av Bolidenfonden fick Sara, Nils-Olov och deras kollegor möjlighet att utforma morgondagens klassrum. Med pedagogiken i centrum byggde dom ett klassrum där elever och lärare kan...
Read More
Nils-Olov Ahlgren
Sara Hällgren

Slå era kloka huvuden ihop!

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Om värdet av att vara två pedagoger i klassrummet som tillsammans planerar och leder lärandet. Hur kan ett delat ledarskap bidra till elevers lärande och...
Read More
Emelie Sköld
Victoria Naverfeldt

Lärande för hållbar utveckling – en möjlighet till ett förändrat lärande

Målgrupp: Förskola, Förskoleklass Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och hav i obalans. Vi står inför stora utmaningar – Men stora utmaningar kan innebära stora möjligheter! Vi behöver tänka om och tänka...
Read More
Sanne Björklund

Åt den som har ska vara givet…

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola Det digitala medielandskapet – ett tivoli som har mycket att erbjuda den som har biljett, karta och kompass. Skolan ska kunna ge det som krävs för...
Read More
Katarina Lycken Rüter
Cecilia Boreson

Det vidgade literacitetsbegreppet i språkundervisningen

Målgrupp: Gymnasieskola Mathias delar med sig av sina tankar och konkreta upplägg kring hur språkundervisningen kan anpassas för att förbereda eleverna på att möta ett allt mer komplext och visuellt...
Read More
Mathias Rosenqvist

Konsument eller producent? – Om vikten av lärardriven forskning

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola Kompetensutveckling för lärare lyfts ofta upp som ett av de stora svaren på frågan om skolans utmaningar. Men är det verkligen kompetensutveckling som är lösningen? Ska lärare...
Read More
Ann-Sofie Jägerskog

Spela texten!

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola När spelade du en novell senast? Med hjälp av TWINE kan du och dina elever enkelt göra berättelser med interaktivitet som engagerar. Det är gratis, visuellt...
Read More
Pål Sundkvist

Hur gör man? – Estetiska uttryckssätt med nyanlända ungdomar

Målgrupp: Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola I mitt klassrum sitter gymnasieelever som har lite eller ingen skolerfarenhet sen tidigare. Det är få som vet om de kommer få stanna i Sverige....
Read More
Alexandra Ljungkvist Sjölin

JA MÅ DU LEVA!

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Förskolan har som uppdrag att förbereda våra små barn så gott det går inför steget upp till grundskolan och så vidare på resan. Men...
Read More
Micke Gunnarsson

Vad tänker du att en förskola ska vara?

Målgrupp: Förskola Att ha en pedagogisk helhetsidé kan vara nyckeln till att få alla hjul att snurra i takt i förskolan. Genom att göra ställningstaganden kan oliktänkande som förhindrar utveckling bli...
Read More
Martina Lundström

Ny i förskolan – interkulturellt förhållningssätt

Målgrupp: Förskola och Fsk-klass Inflyttningen till Sverige är idag stor, det innebär för många barn och deras vårdnadshavare att första kontakten med det nya samhället är via förskolan. Det ligger...
Read More
Maria Letzén

Programmering i en kreativ förskola och skola

Målgrupp: Fsk, Fsk-klass och Grundskola Hur kan vi arbeta med programmering med unga barn och elever så att det blir en kreativ syssla som också synkar mot läroplaner och skapar...
Read More
Andreas Hedlund

För en faktabaserad världsbild (dag 3)

Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Studie- och yrkesvägledare Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten har...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

Augmented reality: The next frontier for learning

Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Studie- och yrkesvägledare The presentation focuses on the potential impacts of augmented reality (AR) technology on teaching and learning in the future. AR is a...
Read More
Tryggvi Thayer

Hjärnans processer för inlärning och motivation

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Moderna hjärnavbildningstekniker ger oss inblick i hur kunskap lagras och används. Jag kommer att presentera studier om hur expertens hjärna signalerar information och...
Read More
Sara Bengtsson

Lärandematriser; att få eleven att förstå

Målgrupp: Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap Hur kopplar jag kunskapskrav till uppgiften så eleven förstår? Hur formulerar jag progression så eleven själv kan ta nästa steg? Lärandematriser är matriser som utgår...
Read More
Johan Alm

barnperspektiv ur barns perspektiv – med kameran som verktyg

Målgrupp: Förskola IKT är ngt som vi i förskolan ska arbeta med. Men HUR vi ska göra detta är inte alltid helt lätt. Under denna föreläsning får vi följa förskolan Kakburkens...
Read More
Sofia Hedin

#3Dforskola

Målgrupp: Fsk, Fsk-klass och Fritidshem När det flyttar in en 3Dskrivare på förskolan skapas det många frågor. Detta har Karin och Anna fått svar på genom att följa barnen och...
Read More
Karin Sönnerås
Anna Stigsdotter

Från pärm till platta…. Vår digitala resa

Målgrupp: Förskola Soldalens förskola startade användandet av lärplattan med äggklocka, idag är arbetsverktyget en central del i verksamhetens undervisningen med barn i åldrarna 1-5 år. Hur gick vi tillväga? Till...
Read More
Ida Björk Olsson
Carina Nimbratt

Skolverket om förskolans digitalisering

Målgrupp: Förskola Vad innebär digital kompetens för dig som arbetar i förskolan? Hur kan du använda digitala verktyg för att utveckla lärmiljön? Hur kan du arbeta för att förbereda barnen...
Read More
Jessika Paulsson
Anette Holmqvist

Flerspråkighet, alla barn, alla språk, alla dagar

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass och Grundskola Jag arbetar på Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal. Vi arbetar aktivt med att lägga grunden till flerspråkighet hos alla barn på förskolan. Jag kommer inspirera...
Read More
Mahroo Khousravi

Bråka Smartare – lektioner i konflikthantering för elever

Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Bråka smartare är ett värdegrundmaterial för pedagoger att använda med eleverna i klassrummet. – Mindre tjafs – mer konstruktiva samtal – Elever tänker till...
Read More
Oskar Palmenfelt

Digital transformation ur ett strategiskt ledarperspektiv

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Digitaliseringen av vårt samhälle är ett faktum och ses av många som en möjlighet för en bättre skola; nu och i framtiden. För att utveckla...
Read More
Mikael Odin
Sara Elvermåhr
Stojanka Drinic

Skolledare i en digitaliserad värld

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Att skolledaren är en viktigt nyckelperson nämns i de flesta studier om digitalisering av skolan. Men vad är det skolledaren behöver göra för att lyckas...
Read More
Malin Frykman

Är det barnen eller tavlan som snurrar?

Målgrupp: Förskola Presentationen visar hur interaktioner uppstår i mötet mellan sociala resurser, som barns olika kroppsliga eller verbala handlingar, och materiella resurser, som ljus, ljud eller färg. Vidare diskuteras hur...
Read More
Sara Hvit Lindstrand

Där IT och drama möts

Målgrupp: Fsk Följ med två pirater på skeppet Svarta Flamingon! Vi visar hur vi använder drama och digitala verktyg för att levandegöra och förstärka barnens upplevelser i de projekt vi...
Read More
Linda Bjällerstedt
Sara Bergström