Vad är SETT?

Mötesplats för inspiration och praktik

SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och vill bidra till inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur vi kan utnyttja nya sätt att arbeta mot högre måluppfyllelse i skolans alla nivåer. 2016 blev det femte året vi hade den stora glädjen att få genomföra Skandinaviens största mötesplats för det moderna och innovativa lärandet. 2016 hade SETT 10 400 besök och 7 452 unika besökare.

Till vem riktar sig SETT?

Om du är lärare, skolledare, förskollärare, pedagog eller jobbar med förvaltningsfrågor är det här den perfekta mötes- och inspirationsplatsen för dig. SETT riktar sig även till dig som vill knyta nya kontakter i utställningsdelen och möta leverantörer av digitala verktyg och moderna fysiska lärmiljöer.

Kombinerad konferens och mässa

Konferensprogrammet under SETT ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och leverantörer som har erfarenhet att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelar stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande seminarier, föreläsningar och även mer praktiska workshops. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar.

Utställningen har utvecklats till en aktiv, bubblande mötesplats där utställarna bjuder in till föreläsningar, popup klasser, workshops, diskussioner och tävlingar, vilket skapat en unik miljö som också kännetecknar SETT.

 

 

 

Här berättar besökare och utställare om SETT 2016